Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör Mark och/eller Fastighet, Teknikträffen 2024

10 oktober, klockan 12:00 – 17:00
Teknikträffen 2024, Scandic Infra City, Upplands Väsby

Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Auktorisationen är giltig i 5 år. Sedan måste man göra en uppgraderingstentamen.
Vid detta tillfälle kan uppgraderingstentamen gällande befintlig behörighet avläggas samt omtentamen efter kurs .
Både för STVF auktorisation Mark och/eller STVF auktorisation Fastighet.

Proven avläggs i övervakad lokal, men genomförs digitalt via en egen medtagen laptop. STVFs handbok T25:2022 samt Svenskt Vattens publikation P122 får användas som stöd under pågående tentamen (fastighet respektive mark). Även utbildningsmaterial från av STVF godkänd kursverksamhet får användas som stöd.

För mer info samt anmälan besök STVFs hemsida