Innføringskurs - Kurs i NoDig metoder i Trondheim 2024

20 – 21 mars (Börjar 09:30, Slutar 15:30)
Asplan Viak sine lokaler, Abels gate 9, 7030 Trondheim

Kursets mål

Et hovedmål med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene. Det er behov for en betydelig økning av fornyelsestakten på ledningsnettet i norske kommuner og øket bruk av NoDig-metoder er et viktig bidrag i denne sammenheng. Kurset er dessuten en fin mulighet til å videreutvikle eget faglige nettverk innenfor NoDig.

Målgruppe(r)

Kurset er særlig rettet mot ledningseiere og rådgivere som har liten eller ingen erfaring med NoDig-løsninger.

Undervisningsopplegg

Det legges vekt på praktisk tilnærming til stoffet gjennom oppgaveløsning i grupper. Erfarne bransjeressurser (konsulenter, entreprenører) vil delta aktivt med veiledning og råd.

Innhold

Kurset gir en oversikt over metoder, eksempler og tips ved bruk av de ulike metodene. Stikkord; Tekniske data, anvendelsesområder, fordeler og begrensninger.

Videre beskrives fremgangsmåte i tilknytning til forundersøkelser, planlegging og gjennomføring av prosjekter med NoDig.

Deltakerne vil også få nyttige råd og tips tilknyttet byggeledelse av NoDig-anlegg.

I tillegg legges vekt på erfaringsoverføring fra avsluttede prosjekter; Hvorfor ble dette et bra prosjekt? Hva var det vi ikke lyktes med i dette prosjektet?

Kursholdere
  • Espen Killingmo, Sweco (Kursansvarlig)
  • Borghild Folkedal, Asplan Viak

I tillegg vil enkelte andre erfarne bransjeressurser bidra i løpet av kursdagene
Kurset arrangeres i samarbeid mellom SSTT og Norsk Vann.

Praktisk info

Trenger dere overnatting i forbindelse med kurset, er ikke dette inkludert i kursavgiften. Dette må i så fall bestilles av den enkelte.

Det planlegges en felles middag i Trondheim  sentrum 20.03. Dette er for egen regning. Kryss av i påmeldingen hvis du ønsker å delta.

Se foreløpig program her

Påmeldingsfrist 1. mars 2024
Kostnader for deltakelse (medlem i SSTT eller Norsk Vann) 8700 NOK 
Kostnader for deltakelse (ikke medlem) 9700 NOK 

Klikk her for å registrere deg