SSTT Årsmöte

22 maj, klockan 09:00 – 11:00
Digitalt årsmöte - Deltagande endast för medlemmar

Årsmötet hålls digitalt, via Teams, onsdagen den 22 maj 2024.

Datum: 2024-05-22
Tid: kl. 9.00
Plats: digitalt möte, via Teams

Rätt att deltaga:
För att få deltaga på årsmötet måste medlem ha erlagt medlemsavgift för 2023 och/eller 2024.

Anmälan: Anmälan görs via mail till kontakt@sstt.se, därefter skickar vi dig länk till mötet. Sista anmälningsdag fredagen den 17 maj.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas att hämta av respektive deltagare på medlemsinloggningssidan
www.sstt.se från ca två veckor innan mötet. Handlingarna uppdateras löpande, vartefter dess olika delar blir klara.

Efter årsmötets formella del enligt föreningens stadgar avslutas dagen med ett antal kortare webinar.
Föreläsare:
Hendrik Panman, SSTT - Hvordan fornye trykkledninger under elva
David Rehn, STLK - Pumpkollen
Jakob kesselberg, SPOL - Auktoriserad spoltekniker