Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande - grundkurs

1 – 9 februari
Kursen arrangeras digitalt

Lär dig hur och när du använder schaktfria metoder för ett miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt framgångsrikt projekt. Efter kursen har du kännedom om många av de faktorer som du som beställare behöver ta hänsyn till och en vägledning till hur du kan hantera dem. Kursen ges online under 4 förmiddagar fördelat på en period av 2 veckor. Under vecka 2 gör du en gruppövning online.
På kursen möter du lärare som arbetar på VA-organisationer och har lång erfarenhet från olika schaktfria metoder.

Innehåll

  • Varför schaktfritt ledningsbyggande 
  • Val av läggningsmetoder
  • Vilka förundersökningar måste göras? Rörinspektion, Geoteknik, Materialval, Hydrauliska förutsättningar
  • När bör man inte använda schaktfria metoder
  • Schaktfria metoder - positiv påverkan på miljö och samhälle

Målgrupp

Beställare av ledningsnätsarbeten, såväl vid renovering som nyanläggning, samt konsulter.

 

 

Kursen genomförs i samarbete med Svenskt Vatten
Anmälan sker via Svenskt Vattens hemsida