Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör Mark och Fastighet, Teknikträffen 2023

24 augusti, klockan 12:00 – 16:00
Teknikträffen 2023, Scandic Infra City

Tentamen för mark är anpassad efter Svenskt Vattens publikation P122. Handboken kan beställas vi Vattenbokhandeln. 
Tentamen för fastighet är anpassad efter T25:2022. Handboken finns tillgänglig via STVF från 31 januari 2023.

För mer information och anmälan