Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör Mark och Fastighet

7 maj, klockan 08:00 – 13:00
Jobbhotell, Kungsbacka

Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Auktorisationen är giltig i 5 år. Sedan måste man göra en uppgraderingstentamen.
Vid detta tillfälle erbjuds både uppgraderingstentamen för fastighet och mark.

Proven avläggs i övervakad lokal, men genomförs digitalt via en egen medtagen laptop. STVFs handbok T25:2022 samt Svenskt Vattens publikation P122 får användas som stöd under pågående tentamen (fastighet respektive mark). Även utbildningsmaterial från av STVF godkänd kursverksamhet får användas som stöd.

För mer info samt anmälan besök STVFs hemsida


ID06-kurs