Årsmöte SSTT

30 maj, klockan 09:00 – 11:00
Digitalt - Slutgiltiga Årsmöteshandlingar finns nu tillgängliga

Anmälan sker via mail till kansliet kontakt@sstt.se

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga bakom medlemsinloggningen.

Årsmötet avrundas med tre korta föredrag:
- Det nya avloppsdirektivet - Elisabeth Lyngstad, Norsk Vann
- Nyheter i SPOL - Jakob Kesselberg, SPOLs arbetsgrupp
- Nyheter i STLK - Michael Carlsson, STLKs arbetsgrupp

VÄLKOMMEN!