Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör mark och fastighet

14 oktober, klockan 08:00 – 10:30
Welcome hotell i Barkarby, Notarievägen 5

Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Auktorisationen är giltig i 5 år. Sedan måste man göra en uppgraderingstentamen.
Vid detta tillfälle erbjuds både uppgraderingstentamen för fastighet och mark.

 Läs mer och anmälan


ID06-kurs