Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör Mark och Fastighet - Provtillfället är fullbokat!

5 april, klockan 08:00 – 12:00
Welcome hotell i Barkarby, Notarievägen 5

Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Auktorisationen är giltig i 5 år. Sedan måste man göra en uppgraderingstentamen.
Vid detta tillfälle erbjuds både uppgraderingstentamen för fastighet och mark.

Tentamen för mark är anpassad efter Svenskt Vattens publikation P122. Handboken kan beställas vi Vattenbokhandeln. 
Tentamen för fastighet är anpassad efter T25:2022. Handboken finns tillgänglig via STVF från 31 januari 2023.

 Läs mer och anmälan


ID06-kurs