Ukeslutt SSTT/RIN

24 september, klockan 13:30 – 15:00
Online

Ukeslutt SSTT og RIN

Det blir endring i programmet for kommende UKESLUTT24.september med RIN og SSTT. Presentasjon av et NoDig-prosjekt skyves ut til fordel for innspill til hvilke aktiviteter og tilbud som bør etableres ved det nye vannsenteret på Ås.

Les mer og link