Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande - grundkurs

16 – 17 november
Online

16-17 + 25 november 2021

Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande - grundkurs ONLINE i samarbete med Svenskt Vatten.

Lär dig hur och när du använder schaktfria metoder för ett miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt framgångsrikt projekt. Efter kursen har du kännedom om många av de faktorer som du som beställare behöver ta hänsyn till och en vägledning till hur du kan hantera dem. Kursen ges online under 2 + 1 förmiddagar, med en veckas mellanrum. Under denna vecka gör du en gruppövning online.

Läs mer och anmälan