Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör mark och fastighet

30 september
Fagerudd Konferens Enköping

Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Auktorisationen är giltig i 5 år. Sedan måste man göra en uppgraderingstentamen.
Vid detta tillfälle erbjuds både uppgraderingstentamen för fastighet och mark.

Läs mer och anmälan