Rörnät - introduktion

18 – 20 maj
Online

Kursen arrangeras av Svenskt Vatten. Vi går igenom VA-systemet i samhället, från vattenverk till reningsverk, vatten- och avloppssystemens upp-byggnad samt deras drift och underhåll. Kursen tar även upp hygien och arbetsmiljö samt relevanta lagar och regler.

Läs mer