Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande – grundkurs

15 – 16 april
Online

15-16 APRIL + 22 APRIL

Kursen arrangeras av Svenskt Vatten och SSTT. Lär dig hur och när du använder schaktfria metoder för ett miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt framgångsrikt projekt. Efter kursen har du kännedom om många av de faktorer som du som beställare behöver ta hänsyn till, och en vägledning till hur du kan hantera dem. Kursen ges online under 2 + 1 förmiddagar, med en veckas mellanrum. Under denna vecka gör du en gruppövning online.

Läs mer