SSTT årsmöte

26 maj
Online

Härmed kallas alla medlemmar i SSTT till digitalt årsmöte (via Teams), onsdagen den 26 maj, kl. 13:00

Se bifogad fil med kallelse och dagordning

Årsmöteshandlingar kommer att finnas för nedladdning av respektive deltagare på sidan medlemsinloggning på vår hemsida www.sstt.se  från ca två veckor innan mötet.

Behöver du hjälp med inloggningen, kontakta kansliet.  

Årsmöteshandlingarna uppdateras löpande, vartefter de blir klara.

 

Anmälan till mötet sker via mail till kontakt@sstt.se , därefter sänder vi dig en länk till mötet.

Sista anmälningsdag torsdagen den 20 maj.

 

Programmet inleds med årsmöte enligt dagordning kl. 13:00 – ca 14:00

Därefter följer ett kort webbinar. Mer information om detta publiceras inom kort på hemsidan.

 

VÄLKOMMEN!