Förnyelseplanering ledningsnät - uppgraderad version

10 – 11 november
Stockholm

10-11 november 2020 + 20 april 2021, Stockholm

Denna utbildning hjälper dig ta fram en förnyelseplan för ledningsnät, du får stöd i att ta fram en komplett förnyelseplan, med prioriteringar och åtgärder. Kursen upplägg med 2 + 1 dag ger dig stöd under hela processen.

Läs mer