Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande – grundkurs

24 – 25 november
Stockholm

Lär dig för- och nackdelar med att använda schaktfritt kontra konventionellt ledningsbyggande, och för- och nackdelar mellan olika schaktfria metoder. Förnyelsetakten av VA-nätet hålls tillbaka av dyra metoder som tär på miljön. Med schaktfritt ledningsbyggande får du lägre miljöpåverkan, ökad tillgänglighet och oftast lägre kostnader än konventionell schaktning.

Läs mer