Innføring i NoDig metoder 2020

20 – 21 oktober
Internet

Hvorfor et kurs om NoDig metoder?

NoDig-teknologi eller grøftefri ledningsrenovering, er en bærekraftig teknologi. Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv/støy og har dessuten normalt en raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart (eks. butikker/næring) i anleggsperioden er i mange tilfeller vesentlig redusert.

Les omtale av kursene her: http://www.sstt.se/?cid=2583
For påmelding: Klikk her for mer informasjon og påmelding