Webbinar Nationellt chefsforum för VA-ansvariga

26 maj, klockan 09:00 – 12:00
Internet

Den 26 maj arrangerar Svenskt Vatten återigen en nationell chefsträff. Denna gång sker det i en digital form. Inbjudan riktar sig till dig som är chef och/eller ansvarig för VA-verksamheten i din kommun. Den 26 maj är det dags för 2020 års första nätverksmöte, men denna första träff kommer att genomföras digitalt, dvs som ett webbinar.

Läs mer