Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör Mark och Fastighet

17 oktober, klockan 12:00 – 17:00
Jobbhotell, Kungsbacka

Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Auktorisationen är giltig i 5 år. Sedan måste man göra en uppgraderingstentamen.
Vid detta tillfälle erbjuds både uppgraderingstentamen för fastighet och mark.

Provet genomförs digitalt på egen medtagen laptop, men i av STVF bemannad lokal. STVFs handbok T25:2022 samt Svenskt Vattens publikation P122 får användas som stöd under pågående tentamen (fastighet respektive mark).

Läs mer och anmälan

Besök även STVFs hemsida


ID06-kurs