Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör Mark och Fastighet - Provtillfället är fullbokat!

1 december
Jobbhotell, Kungsbacka

Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Auktorisationen är giltig i 5 år. Sedan måste man göra en uppgraderingstentamen.
Vid detta tillfälle erbjuds både uppgraderingstentamen för fastighet och mark.

Läs mer och anmälan


ID06-kurs