Arkiv

23 oktober, 2021

SSTT og RIN tar Ukeslutt-pause

«Korona-tiltaket» Ukeslutt, som har vært avholdt som et digitalt fagtreff en fredag i måneden, blir nå satt på pause. Det opplyser lederne i RIN og SSTT, Reidar Kveine og Borghild T. Folkedal. …

Läs mer
22 oktober, 2021

Byggenæringen hedret overvannsløsning med innovasjonspris

Bygg Reis Deg: – I en verden med stadig varmere og våtere klima, var det modellering av overvann som vant Byggenæringens Innovasjonspris 2021. …

Läs mer
21 oktober, 2021

NoDig-kurs i Bergen utsatt til 2022

Det planlagte innføringskurset i NoDig i Bergen 17.-18.november må dessverre utsettes til 2022. Potensielle deltakere er dessverre litt for sent ute med å bekrefte at de vil delta på kurset. …

Läs mer
21 oktober, 2021

Förslag: Så här ska EU:s nya dricksvattendirektiv införas

Boverket ska få ett samordnande ansvar för frågan om material i kontakt med dricksvatten. Livsmedelsverket föreslås få i uppdrag att svara för rapportering till EU av läckage. …

Läs mer
20 oktober, 2021

Klimavennlig konferanse med god deltakelse

-Dette har vært gøy!! Selv om vi selvfølgelig skulle ønske at vi kunne møttes fysisk, ble det digital konferanse i år. …

Läs mer
20 oktober, 2021

SSTT tar båten till NoDigkonferensen 2022

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021:  Eftersom Sverige och Norge turas om att arrangera NoDigkonferensen är det Sveriges tur nästa år. Men det kommer att bli en annorlunda konferens eftersom deltagarna kommer att ta färjan till Helsingfors och den internationella konferensen. …

Läs mer
20 oktober, 2021

Digitala kurser aktuellt inom både RIN och STVF

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Vad som är aktuella frågor inom RIN och STVF var något som Peer-Christian Nordby och Christer Silver Holmberg informerade om. …

Läs mer
20 oktober, 2021

Dette får du for 330 milliarder kroner

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Ei grøft med vann- og avløpsledninger rundt hele jordkloden ved ekvator. Det vil koste anslagsvis 330 milliarder kroner, og det er beløpet norsk vannbransje trenger for å opprettholde et forsvarlig VA-tilbud til landets innbyggere. …

Läs mer
20 oktober, 2021

SSTT ger viktiga bidrag till ISTT

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Under pandemin har fysiska möten stoppats men det har inte hindrat ISTT för att växa vidare med nya föreningar runt om i världen. …

Läs mer
20 oktober, 2021

Vil hjelpe små kommuner med NoDig-prosjekter

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Stipendiat ved NMBU på Ås, Bjørn Solnes Skaar, er i avslutningsfasen på sitt doktorgradsarbeid om «Utvikling av beslutningsmodell for NoDig-metoder». …

Läs mer
20 oktober, 2021

Aktuellt i Norsk Vann och Svenskt Vatten

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Kjetil Flugund från Norsk Vann och Magnus Bäckström från Svenskt Vatten informerade om aktuella frågor inom respektive organisation för tillfället. …

Läs mer
20 oktober, 2021

Billig teknik för minimerande av miljöpåverkan

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Trym Trovik, Bergen kommune, och Johan Wallberg, avdelningschef vid Norrvatten, delade med sig av sina erfarenheter och krav för flexibla foder, strømperenovering, vattenledningar som en programpunkt på NoDigkonferensen. …

Läs mer
20 oktober, 2021

Har tro på effektiv fornying av drikkevannsledninger

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Gravefri fornyelse av vannledninger ved hjelp av strømper er fortsatt ikke i mål, men nå håper Trondheim kommune og Oslo VAV at de er et skritt nærmere målet. …

Läs mer
20 oktober, 2021

Kumrenovering en viktig del av etterslepet

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Kumrenovering er en forsømt del av en helt nødvendig fornyelse av ledningsnettet. Derfor ble det satt søkelys nettopp på kumrenovering under SSTT sin årskonferanse denne gang. …

Läs mer
20 oktober, 2021

Et kinderegg for reduksjon av graveskader

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Bruk av supersuger/vakuumgraver er et godt alternativ for å unngå graveskader på rør. …

Läs mer