Arkiv

16 augusti, 2022

En av de första eldrivna filmbussarna

Efter ett antal möten och konferenser där en framtida filmbuss som drivs helt elektriskt har diskuterats har det nu blivit dags. Sweves har levererat sin första elbuss, men det var en del utmaningar de fick hantera för att nå dit. …

Läs mer
5 augusti, 2022

Stora miljövinster när 117 år gammal ledning renoveras

Just nu är en av körbanorna är avstängd längs Drottninggatan i Malmö. Detta beror på att VA SYD utför en nödvändig renovering av en avloppsledning. …

Läs mer
10 augusti, 2022

Recykling – vinst för både plånbok och miljö

Ett samhälle i tillväxt och utveckling har ett aldrig sinande behov av såväl utbyggnad av ledningsnät för ökad kapacitet, som av förnyelse av åldrande infrastruktur. …

Läs mer
2 augusti, 2022

Från avhjälpande till förebyggande underhåll

Som stöd för ledande personer inom drift och underhåll att på ett systematiskt och effektivt sätt arbeta med drift och underhåll av VA-ledningsnät samt yttre anläggningar har en helt reviderad publikation, P113, tagits fram. …

Läs mer
29 juli, 2022

No Dig Alliance köper NCC NoDig

No Dig Alliance bygger vidare för att bli ledande i Norden inom schaktfria tekniker - köper verksamhet för schaktfritt ledningsbyggande av NCC. No Dig Alliance köper NCC NoDig, som är NCC:s svenska och norska verksamhet förschaktfritt ledningsbyggande. …

Läs mer
28 juli, 2022

Yrkeshögskola för VA-utbildningar

På Arena Yrkeshögskola har man ambitionen att bli en sammanhållande nod för yrkeshögskoleutbildningar inom VA-området, hittills erbjuder man kurser och utbildningar i exempelvis VA-läcksökning och till rörnätstekniker. …

Läs mer
21 juli, 2022

Schaktfria metoder räddningen i Märsta

När Sigtuna Renhållning och Vatten skulle genomföra stora arbeten med ledningsomläggning vid Sätuna torg i Märsta var valet av schaktfria metoder lätt, inget annat hade fungerat. …

Läs mer
11 juli, 2022

SSTT flyttar sitt kansli

Under början av sommaren har det skett vissa förändringar hos den kanslifunktion som SSTT (STVF, STLK och SPOL) har varit anslutna till. SSTT har därför valt att byta kanslifunktion och flyttar till ny adress. …

Läs mer
12 juli, 2022

Nytt samverkansprojekt för kompetensbyggande

En unik möjlighet till kompetensbyggande för dig som jobbar inom VA – Nu lanseras Mistra InfraMaints samverkansprojekt ”Planering av underhåll inom VA” Att lära genom att göra är en av de viktigaste källorna till kunskap. …

Läs mer
6 juli, 2022

Utredning om styrenutsläpp

Under arbetet med SVU-rapporten ”Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder” visade det sig att det saknas relevanta data på hur mycket styrenutsläpp som flexibla foder kan orsaka. …

Läs mer
29 juni, 2022

Fas 2 i forskningsprogrammet Inframaint

Sedan 2018 finansierar forskningsstiftelsen Mistra ett större forskningsprogram som syftar till att bidra till en hållbar infrastruktur. …

Läs mer
29 juni, 2022

Förändrat klimat och finansiering – utmaningar för infrastrukturen

Klimatförändringens utmaningar för infrastruktur och god finansiering av underhåll. Under Mistra InfraMaints matchmakingevent bollade forskare och behovsägare projektidéer och utforskade samverkansmöjligheter. …

Läs mer
27 juni, 2022

Kurser för rörinspektörer blir digitala

För att underlätta för fler att gå kurserna till auktoriserad rörinspektör för mark respektive fastighet kommer kurserna nu att anpassas för att kunna ges i digital form. I samband med det uppdateras även kursmaterialet. …

Läs mer
27 juni, 2022

Min hverdag: Produktsjef som ser verdien av kompetansedeling

Svein Rune Myhre (52) er salgs- og produktsjef i Olimb Rørfornying AS. …

Läs mer
23 juni, 2022

Salt smältvatten i kombination med segjärnsrör orsakade läcka

Den stora vattenläckan som orsakade stopp i Söderledstunneln i Stockholm natten till den 10 juni berodde sannolikt på att salt och smältvatten under åren läckt ner från vägnätet, och gatorna ovan tunneln, som troligtvis orsakat rostangrepp på …

Läs mer