Framtidens VA 2.0 – fler utmaningar och möjligheter

7 – 8 november
Luleå Tekniska Universitet

VA-teknik vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Dag&Nät bjuder in till en jubileumskonferens för att fira att forskningsämnet officiellt inrättades för 25 år sedan. Konferensen "Framtidens VA 2.0 - fler utmaningar och möjligheter" knyter an till VA-konferensen som vi arrangerade vid 20-års jubileet och kommer att ge möjlighet till att lyssna på ännu fler inspirerande föredrag, diskutera utmaningarna vi står framför nu och möjligheter vi har att bygga framtiden, samtidigt som den är en plattform för att bygga nätverk. Konferensen riktar sig till alla som är verksamma i VA-branschen, våra samarbetspartner, forskare, studenter och alumner.

Ur programmet (uppdateras kontinuerligt):

· Utmaningar och möjligheter i framtiden för små och stora VA-organisationer 

Ulf Thysell, NSVA

· Förnyelse inom VA - för att klara framtidens utmaningar

Kristina Kenning Östling, Östersunds kommun

· Vatten i samhället - Igår, idag och imorgon

Birgitta Olofsson, Tyréns

· Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast – så planerar Stockholms stad

Maria Azzopardi, Stockholm

· Östra Länken – samverkan för ett hållbart samhällsbyggande

Malin Suneson, Luleå kommun