RIN: Kurs 2 i lekkasjekontroll og trasèsøk

24 – 26 september
Konferansesenter på Gardermoen

Rørinspeksjon Norge arrangerer kurs 2 i lekkasjekontroll og trasèsøk på Garder kurs- og konferansesenter på Gardermoen 24.-26.september. Påmeldingsfristen var 22.august. Det bekreftes med dette at alle som har meldt seg å kurset får plass.