SVOA dagvattenmässa

23 april
Ulvsunda

Vi har delat upp mässdagen i två olika block med olika inriktningar för att kunna erbjuda något för alla.
Block 1 (08:00-11:30) - Drift och underhåll och urval av aktuella frågor för dagvattenhantering på Stockholm Vatten och Avfall
Block 2 (11:30-15:30) - Fördjupning kring teknik för hållbar dagvattenhantering

Öppetider för mässan är 08.00 - 15.30.
Lunch serveras mellan 10.00 - 14.30.

Läs mer