Kurstillfällen

 

Bestillerkurs rørinspeksjon

28 januari Sandvika

Sted: Thon Hotel Oslofjord
Sandviksveien 186, 1337 Sandvika
Tid: Tirsdag 28.januar 2020
Påmeldingsfrist: Fredag 10.januar 2020

Läs mer

Rörinspektionskurs nr 27: Mark

3 – 5 mars Fagerudd Konferens i Enköping

Utbildning med syfte att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Med över 200 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen.
Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Från och med 2012 delas utbildningen upp i två separata kurser.
En kurs inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.

Läs mer

Kursus i opgravningsfrie metoder

11 – 12 mars DANVA, Skanderborg (Danmark)

Kurset henvender sig til planlæggere, projekterende og udførende, der arbejder med opgravningsfrie anlægsmetoder.

Läs mer

Rörinspektionskurs nr 27: Fastighetsinspektion

21 – 23 april Fagerudd Konferens i Enköping

Utbildning med syfte att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Med över 200 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen.
Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Från och med 2012 delas utbildningen upp i två separata kurser.
En kurs inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.

Läs mer

Förnyelseplanering ledningsnät - uppgraderad version

21 – 22 april Bromma

Denna utbildning hjälper dig ta fram en förnyelseplan för ledningsnät, du får stöd i att ta fram en komplett förnyelseplan, med prioriteringar och åtgärder. Kursen upplägg med 2 + 1 dag ger dig stöd under hela processen.

Läs mer

Läcksökning - grundkurs

12 – 13 maj Bromma

Lär dig välja rätt metod vid läcksökning och att hantera de instrument som metoden kräver. Kursen varvar teori med praktiska övningar på Stockholm Vattens läcksökningsanläggning Sommarro vid Norsborgs vattenverk.

Läs mer