Kurstillfällen

 

Rörinspektionskurs nr 25: Fastighetsinspektion - Kursen är fullbokad!

2 – 4 april Fagerudd Konferens i Enköping

Utbildning med syfte att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Med över 200 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen.
Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Från och med 2012 delas utbildningen upp i två separata kurser.
En kurs inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.

Läs mer

Fagtreff med utblokking i Bærum

2 april, klockan 10:00 – 13:00

SSTT inviterer til nytt tematreff om utblokking av AF og inntrekking av to nye rør. I september 2018 arrangerte SSTT det lignende tematreff og interessen var så stor at det nå arrangeres et nytt treff tirsdag 2. april kl. 10.00, med påmeldingsfrist 27.mars.

Läs mer

Innføringskurs i NoDig i Tromsø

13 – 14 maj Clarion Hotel The Edge, Tromsø

SSTT i samarbeid med Norsk Vann inviterer nå til sitt andre innføringkurs i NoDig, og denne gang er det aktører i Nord-Norge som blir prioritert ved at kurset legges til Clarion Hotel The Edge i Tromsø, 13.-14. mai.

Läs mer

Kurs 1 i lekkasjekontroll og trasésøk

22 – 24 maj Sommerro Stockholm

Rørinspeksjon Norge gjentar suksessen fra 2017 og inviterer til kurs 1 i lekkasjekontroll og trasésøk ved Svenskt Vatten sitt testfelt på Sommerro utenfor Stockholm. Kurset arrangeres fra onsdag 22. til fredag 24. mai, og påmeldingsfristen er satt til 25.mars.

Läs mer