Kontakt

Arbetsgrupp i Norge

Se http://www.sstt.se/index.php?pageId=580

Arbetsgrupp i Sverige

Se http://www.sstt.se/index.php?pageId=581

 

Sekretariat i Norge

Ellen Margrethe Jahren Randa

SSTT Norge

+47 97 18 60 78

kontakt@sstt.no

Sekretariat i Sverige

Karin Lundwall Welin

SSTT Sverige

+46 (0) 8-508 93 800

kontakt@sstt.se

Redaktion

Jan Bjerkesjö

Redaktör

+46708241152

jan.bjerkesjo@gmail.com

Roger Vikström

Svenska arbetsgruppen

+46706248835

roger@swooshsverige.se

Hendrik Panman

Norska arbetsgruppen

+4795815253

h.panman@kjeldaas-as.no

Odd Borgestrand

Journalist Norge

+4790620028

o.borgestrand@gmail.com

Postadress i Sverige:

SSTT
Box 22307
104 22 Stockholm

Postadresse i Norge:

SSTT c/o Asplan Viak AS
Bragernes torg 1
3017 Drammen