Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande - Grundkurs den 31 maj - 1 juni 2016

Publicerad: 22 februari, 2016

Beställare av ledningsnätsarbeten, såväl renovering som nyanläggning, och konsulter. 

Ur innehållet

  • Varför schaktfritt
  • Olika metoder och deras för- och nackdelar
  • Vilka förundersökningar måste göras?
    • Rörinspektion, Geoteknik, Materialval
  • Hydrauliska förutsättningar
  • När ska man använda / inte använda schaktfria metoder
  • Projektinnehåll utifrån ett beställarperspektiv
    • Projektering, beställning, besiktning, dokumentation, kontroll, byggledning, Arbetsmiljö

Teoretiska pass varvas med gruppdiskussioner

Kontaktperson
Kursinnehåll: Ulrika Engvall, 08-506 002 12
Praktiska frågor: kursbokning@svensktvatten.se, 08-506 002 00

Tid och plats
31 maj - 1 juni 2016
Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm