Kallelse till SSTTs Årsmöte i Karlstad, Torsdagen den 4 maj kl. 8:00.

Publicerad: 30 mars, 2017

Årsmöteshandlingar kommer att finnas att hämta av respektive deltagare på www.sstt.se Handlingarna uppdateras löpande, vartefter de blir klara