Rörinspektion för beställare, kurs

Publicerad: 15 februari, 2017

Rörinspektion av avloppsledningar är ett enkelt sätt att undersöka en lednings funktion och kondition och ett bra underlag för bland annat förnyelseplanering. Rörinspektion är även ett verktyg för besiktning av nylagda eller renoverade ledningar. 
Denna kurs vänder sig till dig som beställer rörinspektion och vill veta mer om vad man bör tänka på och till dig som är helt ny på området. Kursen baseras bland annat på P93, TV-inspektion av avloppsledningar i mark.

Målgrupp

Beställare av rörinspektion, framförallt i VA-organisationer

Innehållet
Ur innehållet:

- Varför ska man inspektera?
- Hur förbereder man en inspektion?
- Hur kan man handla upp inspektion?
- Hur hanterar man ett projekt?
- Hur utvärderar man resultatet?
- Ett inspektionsuppdrag från start till mål.

Anmälan kan göras via Svenskt vattens hemsida.