Styrelsemöte för SSTT

Publicerad: 18 augusti, 2016

Styrelsen träffades på Landvetter för det andra styrelsemötet. I styrelsen ingår nu Arnhild Krogh från Norsk vann och Anne Adrup från Svenskt Vatten. Stockholm vatten är åter representerade, nu av Mats Ohlsson. Sedan tidigare är Oslo by representerade av Lars-Aksel Wermskog, Olimb av  CC Sibbern från , Pollex av Tobias Wingqvist samt Espen Killingmo och David Jacobsson från Sweco. Vi pratade bl a om årsmötet i Oslo, det redaktionella arbetet samt hur det fortsatta samarbetet med Danmark kan se ut.Nästa styrelsemöte blir på Gardemoen den 3 november. Vägen framåt mot mer och bättre schaktfritt pekas nu ut av styrelsen!