Kurs rörinspektion för beställare den 8 mars i Stockholm

Publicerad: 20 januari, 2016

Rörinspektion av avloppsledningar är ett enkelt sätt att undersöka en lednings funktion och kondition och ett bra underlag för bland annat förnyelseplanering. Rörinspektion är även ett verktyg för besiktning av nylagda eller renoverade ledningar. 
Kursen vänder sig till dig som beställer rörinspektion och vill veta mer om vad man bör tänka på och till dig som är helt ny på området. Kursen baseras bland annat på P93, TV-inspektion av avloppsledningar i mark.

Anmälan görs på svenskt vattens hemsida.