Bestillerkurs i rørinspeksjon

16 mars, klockan 09:00 – 14:45
Digitalt

Les mer om kurset her: https://www.rin-norge.no/bli-med-pa-bestillerkurs-i-rorinspeksjon/

Her er program og skjema for påmelding: Program bestillerkurs_mars 2022