Rörnät - introduktion

26 – 28 oktober
Online

Rörnät – introduktion

Svenskt Vatten: Kursen ger dig en bred förståelse för VA-ledningsnätets uppbyggnad, dess olika delar och begrepp. Vi utgår från den digitala kartan och kopplar till praktiken.

Läs mer