No-Dig tematreff

15 maj
Sluppenvegen 25 (1. etg.), Trondheim

Byggherre Trondheim kommune inviterer i samarbeid med SSTT, Steg Entreprenør AS og deres samarbeidspartner Østergaard AS, til tematreff om No-Dig-metoder på prosjektet Fredlybekken – Forberedelse Nydalsbrua.

Ifm. separering av avløp i Fredlybekken avløpssone, og forberedelse for bygging av Nydalsbrua over Nidelva, skal Steg Entreprenør AS i samarbeid med Østergaard AS etablere nye VAledninger. Dette er et «kinderegg» av en No-Dig-jobb: Tunnelering av nesten 375 m OV DN2000 BTG ut til Nidelva, retningsstyrt boring av 250 m SP DN630 PE og 170 m VL DN250 PE, samt 100 m pilotrørsboring for etablering av SP DN710 PE.
Det er et geoteknisk utfordrende område å jobbe i, med bløt leire og kvikkleire, og de nye ledningene krysser under bl.a. E6 på vei mot Nidelva. Det har blitt spuntet arbeidsgroper, og for stabilisering er det utført kalkstabilisering. Det legges også en motfylling i elva for stabilisering av skråningen der den nye overvannsledningen tunneleres ut.
Tunneleringen pågår, og man ønsker å dele informasjon og erfaringer om de valgte metoder, spesielle anleggstekniske utfordringer og hvordan disse løses. Alle de tre No-Dig-metodene vil bli presentert. 

Ettersom vi også skal ut på befaring på anlegget for å se på tunneleringen, og gå inni den nye OV-ledningen, må deltakere ta med hjelm, synlighetstøy og egnet skotøy. Vel møtt!

Her er invitasjon og påmeldingsskjema:

 


ID06-kurs