Innføring i NoDig metoder

20 – 21 november
Thon Hotel Oslo Airport

Et hovedmål med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene. Det er behov for en betydelig økning av fornyelsestakten på ledningsnettet i norske kommuner og NoDig-metoder kan være godt egnet til dette.

Kursholdere
Espen Killingmo, Sweco (Kursansvarlig)
Borghild Folkedal, Asplan Viak
Elin Liljegren Oslo kommune, VAV
I tillegg vil enkelte andre erfarne bransjeressurser bidra i løpet av kursdagene

Les mer