Norsk Vann Fagtreff

23 – 24 oktober
Thon Hotell, Oslo Airport på Gardermoen

Norsk Vann arrangerer også i år et fagtreff, inkludert paralelle seminarer i samarbeid med RIN og SSTT.
Fagtreffet arrangeres på Thon Hotell, Oslo Airport på Gardermoen 23-24.oktober.