Uppgraderingstentamen auktoriserad rörinspektör mark och/eller fastighet, Teknikträffen 2019

31 januari, klockan 08:30 – 11:00
Teknikträffen 2019, First Hotel Arlanda Airport, Stockholm

Uppgraderingstentamen auktoriserad rörinspektör - mark och/eller fastighet 

Torsdagen den 31 januari 2019 i samband med Teknikträffen.

 

Kontaktperson: mailto:kontakt@stvf.se

Tid och plats: Torsdagen den 31 januari 2019, First Hotel Arlanda Airport, Stockholm, kl. 8:30-11:00

Pris uppgraderingstentamen, per prov: 1.700:- (ex. moms)

Övrig information: Tag gärna med dig dina handböcker till provtillfället (P93 och T25). Låneexemplar kommer ej att tillhandahållas vid detta provtillfälle!

OBS! Ange på din anmälan, vid övriga kommentarer, vilken/vilka uppgraderingstentamen du önskar skriva (mark och/eller fastighet)


ID06-kurs

Kursanmälan

Klicka på länken nedan för att komma till kursanmälan. Knappen öppnar en sida i nytt fönster.

Till kursanmälan