Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör mark och fastighet

19 april, klockan 14:00 – 16:30
Fagerudd Konferens i Enköping

 Kontaktperson kontakt@stvf.se 

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2018, Fagerudd konferens i Enköping, kl. 14:00-16:30 

Pris uppgraderingstentamen, per prov 1.700:- (ex. moms)