Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör mark och fastighet

8 mars, klockan 14:00 – 16:30
Fagerudd Konferens i Enköping

 Kontaktperson kontakt@stvf.se

Tid och plats - OBS! nytt datum Torsdagen den 8 mars 2018, Fagerudd konferens i Enköping, kl. 14:00-16:30

Pris uppgraderingstentamen, per prov 1.700:- (ex. moms)

Övrig information: Tag gärna med dig dina handböcker till provtillfället (P93 och T25).