Rörinspektion för beställare

3 oktober
Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm

Målgrupp
Beställare av rörinspektion, framförallt i VA-organisationer

Ur innehållet

  • Varför ska man inspektera, vad kan man använda rörinspektion till?
  • Presentation av P93
  • Varför inspekterar man, vad är viktigt att få med?
  • Hur kan man handla upp rörinspektion?
  • Hur hanterar man ett projekt?
  • Genomgång av ett inspektionsuppdrag

Kontaktperson
Kursinnehåll: Ulrika Engvall 
Praktiska frågor: kursbokning@svensktvatten.se, 08-506 002 00

Tid och plats
3 oktober
Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm


Kursanmälan

Klicka på länken nedan för att komma till kursanmälan. Knappen öppnar en sida i nytt fönster.

Till kursanmälan