VA-branschen står inför stora utmaningar. Som VA-ansvarig ställs man inför komplexa frågeställningar gällande verksamhetsstyrning, effektivisering, finansiering och ledarskap. Efter dialog med flera VA-ansvariga har det framkommit önskemål om att träffas på chefsnivå för att utbyta erfarenheter och kunskap gällande ledningsfrågor.

Den 26 maj är det dags för 2020 års första nätverksmöte.

Den 24 – 25 november genomförs 2020 års andra nätverksmöte (från lunch till lunch), reservera därför redan nu dessa datum i din kalender!

Läs mer