Dialogkonferanse gravefri fornyelse av drikkevannsledninger

15 oktober
Velferdsetaten i Oslo, Storgata 51

Dialogkonferansen er starten på en prosess der Trondheim kommune og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune går sammen for å finne fremtidens løsning for gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som vil redusere lekkasjer og ledningsbrudd, og bidra til å øke fornyelsestakten. Denne typen prosjekt, som er finansiert av Norges Forskningsråd, er basert på det man kaller 'førkommersielle innovative anskaffelser', hvor hensikten er å få faglige innspill fra et bredt spekter av fagfolk og fagområder. Basert på resultatene fra dialogkonferansen vil vi gå inn i dialog med hver enkelt som er interessert i å tilby en type løsning. Om det viser seg at dialogkonferansen og oppfølging av denne er en suksess vil vi søke Forskningsrådet om penger til et hovedprosjekt. I et eventuelt hovedprosjekt vil leverandører få mulighet til å få dekket kostnader for å utvikle prototyper av løsninger som vil testes ut i piloter.

 

Vi håper det er av interesse for dere å delta på konferansen. Vi håper på deltagelse fra mange forskjellige fagområder og bakgrunner. Et bredt spekter av innspill vil på sikt gi de beste løsningene.

 

Tidspunkt: 15. oktober, kl. 10.00-16.00

Sted: Velferdsetaten i Oslo.

Adresse: Storgata 51