Dricksvattentouren

4 september
Stockholm Scandic Continental

Nu fortsätter "Dricksvattentouren 2019" där Svenskt Vatten presenterar och diskuterar remissversionerna till P114 "Distribution av dricksvatten - Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning" och P115 "Vattenledningar och reservoarer - Spolning, rensning och rengöring".

Läs mer