Hedersmedlemmar

Rolf Alm

SSTT utsåg Rolf Alm till hedersmedlem i samband med årskonferensen i Oslo i maj 2018. Han drev SSTT:s kansli under många år med passion och noggrannhet och har på så vis varit en bidragande anledning till föreningens framgångar. Samtidigt skötte Rolf kansliet för STVF. Tidigt förstod Rolf att även rörinspektion tillhör NoDig. Särskilt i samband med renovering, då inspektion av en ledning före, under och efter arbetet är absolut nödvändigt. Rolf höll i taktpinnen när SSTT:s styrelse övertygades om att ta upp STVF som en intressegrupp inom SSTT. Rolf var även projektledare för framtagandet av en utbildning för rörinspektörer, vilken leder till en auktorisation.

Läs mer

Hedersmedlem - Arve Hansen

Arve Hansen invaldes som hedersmedlem av SSTT i samband med årskonferensen 2018 i Oslo. Tyvärr blev invalet postumt eftersom Arve Hansen avled ett par veckor innan konferensen.

Läs mer