Arkiv

20 mars, 2018

Vakuumteknologien er kommet til grøfta

Det vekker interesse blant både rådgivere, entreprenører og ledningseiere når en 600 mm hovedvannledning fra 1942 skal fornyes. …

Läs mer
19 mars, 2018

Konferensen Rörnät och Klimat

13-14 mars genomfördes Svenskt Vattens åttonde konferens på temat Rörnät och Klimat. På plats på Stockholmsmässan fanns 550 deltagare och 35 utställare. …

Läs mer
16 mars, 2018

Prototyp för schaktfri servisanslutning

På Svenskt Vattens konferens ”Rörnät och klimat 2018” redovisade Lars Stange, Oslo VAV och Borghild Folkedal, Hawle Water Technology, projektet NoDig Challenge som resulterat i att det nu finns en prototyp för schaktfria servisanslutningar för vatten. …

Läs mer
15 mars, 2018

Databas ovärderlig för planeringen

Sedan 2008 filmar Botkyrka kommun sitt ledningsnät i egen regi och all information samlas i VA-Banken. - Filmar man inte så vet man inte hur det ser ut och kan bara gissa, säger Christer Silver Holmberg, en av två auktoriserade rörinspektörer i kommunen. …

Läs mer
15 mars, 2018

VD Anna Linusson lämnar Svenskt Vatten

Pressmeddelande Styrelsen för Svenskt Vatten har 14 mars gjort en överenskommelse med Anna Linusson som innebär att hon slutar som VD med omedelbar verkan. …

Läs mer
13 mars, 2018

Trepartsprojekt bakom fjärrkyla under Göta Älv

En utbyggnad av fjärrkyla innebär bland annat ledningar ska dras under Göte Älv i Göteborg. Projektet är ett samarbete mellan tre parter, Göteborg Energi, Styrud ingenjörsfirma och BAB Rörtryckning. …

Läs mer
12 mars, 2018

Många utmaningar i en växande storstadsregion

Politikerna i Stockholm har bestämt att huvudstaden ska vara en av de mest hållbara städerna i Europa. …

Läs mer
12 mars, 2018

78 procent av dagvattennätet på privat mark

Enligt en ny rapport från Svenskt Vatten utveckling, SVU 2017-13, så ligger 70-80 procent av det totala ledningsnätet i Sverige när det gäller dagvattennätet på privat mark. - Vem tar ansvar där? …

Läs mer
9 mars, 2018

Nu ska dricksvattnet skyddas bättre

Pressmeddelande från Näringsdepartementet Den 1 mars överlämnade regeringen förslag till Lagrådet med syftet att stärka skyddet av dricksvattnet i Sverige. …

Läs mer
9 mars, 2018

NoDig är svaret på framtidens utmaningar

Simon Åkerlund gav vid SVOA:s mässdag en historisk exposé över hur schaktfritt vuxit fram under en lång rad av år och nu har en nyckelroll i att säkra VA-försörjningen för kommande generationer. …

Läs mer
9 mars, 2018

Morgondagens renovering av ledningsnät

De flesta tar för givet att drickbart vatten ska komma ur kranen i hemmet, men väldigt få vet om att behovet av ledningsnätens renoveringar är en växande miljöfråga. …

Läs mer
1 mars, 2018

Gravefrie byer i 2050, - fakta eller fiksjon?

Er det mulig å etablere nye rørtrasèer og fornye eksisterende trasèer uten graving innen 30 år? Svaret kan komme under SSTTs årskonferanse på Lillestrøm 2.-3.mai. …

Läs mer
15 februari, 2018

Se, hør og meld deg på

-Jeg håper vi får mange små og mellomstore kommuner med på konferansen vår i år. …

Läs mer
13 februari, 2018

Tror på samhandling og miljøbevissthet

-Vis lederskap og sett kraftfulle ambisjoner. Vi må synliggjøre miljø og bærekaft når mulighetene byr seg. Vis handlekraft og bruk innkjøpsmakten. Praktisèr samhandling i alle ledd på tvers av fag og bransje. …

Läs mer
13 februari, 2018

Meld deg på NoDig-konferansen 2018

Påmeldingen til årets NoDig-konferanse i regi av SSTT er nå åpnet. Lillestrøm utenfor Oslo er stedet og datoene er 2. og 3.mai. Leder for SSTTs norske arbeidsgruppe, Borghild T. …

Läs mer