Schaktfri ordlista

Här nedan följer en lista med vanliga ord, termer och begrepp som används i vår bransch – schaktfri ledningsförnyelse eller renovering av tryckledningar. Det är både svenska och en engelska termer som vi förklarar. Listan kommer att byggas på successivt.

Schaktfria ord Förklaring
CIPP Cured In Place Pipes. Platshärdade foder eller Flexibelt foder.
Close-fit lining Formpassade rör.
EN 11298-3 EN-standard för formpassade rör i mark.
Flexibelt foder Samma sak som Platshärdade foder
Insta-Cert Certifieringsordning för plaströr
No-Dig (NoDig) Schaktfria tekniker/metoder
Nordic Poly Mark Nordisk kvalitetsmärkning för plaströr
PE Polyeten
Platshärdade foder En metod där ett nytt material förs in i det gamla röret och härdas efter införsel.
RC-material Resistent to Crack. Ett PE100-material med extra goda egenskaper avseende repor och punktbelastning.
Relining Ett mycket vitt begrepp som innefattar metoder både för ledningar i mark och fastigheter med den gemensamma nämnaren att man installerar ett nytt rör i ett gammalt alternativt förlänger livslängden genom beläggning.
Schaktfri ledningsförnyelse Ett begrepp som innefattar alla metoder där man kan förnya ledningar utan att behöva gräva (schakta), eller metoder där endast minimal schaktning behövs.
Schaktfritt ledningsbyggande Innefattar schaktfri ledningsförnyelse och även metoder där man förlägger helt nya ledningar utan att gräva (schakta).
SDR Standard Dimension Ratio. Kvoten mellan ett rörs ytterdiameter (Do) och väggtjocklek (s), Do/s.
Sliplining Infodring med kontinuerliga rör
SN Stiffness Nominal. Nominell rörstyvhet.
Trenchless technology Schaktfria tekniker/metoder