Trykkrør/ledning

Rør hvor innhold (oftest vann) ved hjelp av trykk, transporterer vannet fran vannreservoar, gjennom offentlig vannledning til boligen/leiligheten.