Stikkledning

Røret fra innvendig stakeluke i bunnledningen eller fra boligens utvendige kum ti offentlig ledning/kum.