Selvfallsledning

Rør hvor innhold (oftest avløp og regnvann) renner ved egen hjelp. Røret må ha fall.