Rørinspeksjon

Kontrollfilming inne i røret, også kalt TV-inspeksjon.