Rørfornying

Rørfornying er alternativet til total utskifting av eksisterende rør. Et nytt rør etableres inne i det eksisterende røret. Rørfornying gjennomføres både innendørs og utendørs. I boliger og leiligheter for å unngå riving eller pigging. Utvendig for gravefri installasjon av nye rør eller utbedring av gamle rør i grunnen.