Rørbytte

Tradisjonelt skifte av rør. Fjerne et gammelt rør og erstatte med et nytt.